Skip to main content

Delirium

Delirium je kvalitativní porucha vědomí, která se projevuje zmateností, neklidem a velmi často i agresivním chováním. Speciálním podtypem je delirium tremens, které se objevuje u chronických alkoholiků po rychlém vysazení alkoholu. Více o deliriu najdete v příslušném textu.