Skip to main content

Denivelace

Denivelace znamená vychýlení se od určité polohy nebo roviny. Nejčastěji se s tímto termínem setkáváme při popisu EKG křivky. Za denivelaci můžeme označit vertikální odchylku od klasické vodorovné čáry a obvykle o ní hovoříme u ST úseku následujícího za QRS komplexem.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix