Skip to main content

Denivelace

Denivelace znamená vychýlení se od určité polohy nebo roviny. Nejčastěji se s tímto termínem setkáváme při popisu EKG křivky. Za denivelaci můžeme označit vertikální odchylku od klasické vodorovné čáry a obvykle o ní hovoříme u ST úseku následujícího za QRS komplexem.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.