Skip to main content

Deoxyribonukleová kyselina

Deoxyribonukleová kyselina (DNA) je nukleová kyselina, která je složena ze dvou řetězců. V našem organizmu je DNA lokalizována především* v buněčných jádrech a spolu s histony tvoří základní stavební prvek chromozomů. DNA je pro nás zcela zásadní, protože u daného jedince obsahuje v každé buňce genetické informace o celém organizmu a cestou pohlavních buněk umožňuje  přenos této informace na potomstvo. Řetězec DNA je tvořen tzv. nukleotidy, přičemž každý nukleotid je složen z monosacharidu deoxyribózy, nukleové báze (adenin, guanin, cytosin a thymin) a molekuly fosfátu. Tvorba řetězce DNA je zajišťována enzymem DNA polymeráza.
 

* Malé množství DNA se nachází i v buněčných organelách známých jako mitochondrie.

 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix