Skip to main content

Depersonalizace

Depersonalizace je označení pro psychiatrickou poruchu, při které člověk začne chybně vnímat sám sebe a své tělo. Stav je špatně vysvětlitelný, spočívá ve vymizení pozitivních i negativních emocí a v pocitu jakési odtrženosti od okolního světa.