Skip to main content

Depolarizace

Depolarizace je velmi důležitý děj, který je podstatou šíření nervových vzruchů v organizmu, a má význam pro funkci nervových a svalových buněk. Dochází k ní na buněčné membráně vlivem přestupu iontů a její podstatou je pokles elektrického napětí mezi zevním prostředí a vnitřkem buňky (tzv. membránový potenciál).
 

V normálním klidovém stavu je membrána polarizovaná, tj. na obou jejích pólech je opačný elektrický náboj. Při depolarizace se poměrně rychle změní propustnost membrány pro určité ionty a jejich přesuny způsobí depolarizaci. Buňka na depolarizaci reaguje určitou aktivitou, například u svalové buňky (včetně buňky u myokardu) dojde ke kontrakci.

 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix