Skip to main content

Depozitum

Depozitum v medicíně používáme k označení nahromadění některé látky v určité lokalizaci. Hovoříme tak například o depozitech cholesterolu v xantomech, nebo depozitech tuků a cholesterolu v ložiscích aterosklerózy.