Skip to main content

Deprese

Deprese je označení pro psychiatrické onemocnění, které se projevuje poruchou nálady ve smyslu abnormálního smutku, neschopnosti prožívat štěstí, pocitem bezradnosti, pasivitou a případně i přítomností sebevražedných nálad. Pojem deprese je mezi laiky nadužívaný a je nutné zdůraznit, že zdaleka ne každé smutné a depresivní ladění splňuje definici deprese.


Kromě toho je slovo deprese užívané při popisu křivky EKG při poklesu ST úseků pod standardní rovinu křivky (ST deprese). Tyto změny jsou typické pro ischemii myokardu.

 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix