Skip to main content

Derealizace

Derealizace je označení pro relativně častou, ale obtížně popsatelnou psychiatrickou poruchu, při které u daného jedince dochází ke specifickému narušení vnímání okolní reality. Typický je pocit určitého odcizení, vnímání okolí jakoby ve snu a poruchy emocí ve smyslu jejich oploštění. Více informací o příčinách a příznacích najdete v příslušném textu.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.