Skip to main content

Dermatom

Dermatom je poměrně dobře ohraničená oblast kůže, která je inervována určitým míšním nervem. Tento míšní nerv z daného dermatomu vede informace o bolesti a citlivosti.