Skip to main content

Desenzibilizace

Desenzibilizace znamená ztrátu citlivosti vůči něčemu. Desenzibilizace například znamená získání odolnosti vůči určitému alergenu. To znamená, že látka, která dříve alergickou reakci vyvolala, již tuto schopnost nemá. K takové desenzibilizaci může dojít samovolně nebo vlivem alergologické léčby.

Pojem desenzibilizace je známý i v psychologii a psychiatrii v terapii úzkostných poruch, kdy pacienta (s jeho souhlasem) opatrně vystavujeme objektům nebo situacím, z nichž má strach.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.