Skip to main content

Deteriorace

Deteriorace znamená zhoršení stavu. Tohoto termínu můžeme v medicíně použít ve smyslu zhoršení fyzického i psychického zdraví.