Skip to main content

Diafanoskopie

Diafanoskopie prosvícení určitého orgánu nebo tkáně pomocí světelného zdroje. V medicíně lze provést diafanoskopii vedlejších nosních dutin nebo šourku. Speciálním postupem je diafanoskopie břišní stěny, která se provádí zevnitř endoskopickým přístrojem zavedeným do žaludku, přičemž světelný zdroj endoskopu je namířen proti břišní stěně. Díky prosvícení lze vytvořit kanál spojující žaludek s povrchem těla (gastrostomie).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix