Skip to main content

Diapedeza

Diapedeza znamená schopnost některých buněk procházet zdravou neporušenou cévní stěnou z cévy směrem ven do okolní tkáně. Nacházíme ji především u leukocytů, je podmíněna chemotaxí a umožňuje jim nahromadit se v tkáních v místě zánětu.