Skip to main content

Diastola

Diastola je kardiologický termín, který se týká srdeční funkce, a znamená uvolnění srdeční svaloviny. Rozlišujeme diastolu síní a diastolu komor, přičemž hovoříme-li pouze o diastole, máme tím automaticky na mysli právě diastolu komor. Při diastole komor se komory plní krví ze srdečních síní, a tato krev je následně při systole vypuzena ze srdce do přilehlých tepen (plicní tepna z pravé komory, aorta z levé komory).
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.