Skip to main content

Difuze

Difuze je jedním z hlavních fyzikálních dějů, které se uplatňují v živých organizmech. Jedná se o pasivní a na dodávce energie nezávislý děj, při kterém se částice z prostředí, kde jsou koncentrovanější, dostávají do prostředí, kde je jejich koncentrace nižší (tj. pohyb ve směru koncentračního spádu). Důsledkem dlouhodobé difuze je rovnoměrné rozprostření částic v daném prostředí.