Skip to main content

Difuze

Difuze je jedním z hlavních fyzikálních dějů, které se uplatňují v živých organizmech. Jedná se o pasivní a na dodávce energie nezávislý děj, při kterém se částice z prostředí, kde jsou koncentrovanější, dostávají do prostředí, kde je jejich koncentrace nižší (tj. pohyb ve směru koncentračního spádu). Důsledkem dlouhodobé difuze je rovnoměrné rozprostření částic v daném prostředí. Difuze přes buněčnou membránu může být urychlena pomocí speciálních bílkovinných přenašečů a pak hovoříme o tzv. facilitované difuzi.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.