Skip to main content

Difuze

Difuze je jedním z hlavních fyzikálních dějů, které se uplatňují v živých organizmech. Jedná se o pasivní a na dodávce energie nezávislý děj, při kterém se částice z prostředí, kde jsou koncentrovanější, dostávají do prostředí, kde je jejich koncentrace nižší (tj. pohyb ve směru koncentračního spádu). Důsledkem dlouhodobé difuze je rovnoměrné rozprostření částic v daném prostředí. Difuze přes buněčnou membránu může být urychlena pomocí speciálních bílkovinných přenašečů a pak hovoříme o tzv. facilitované difuzi.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.