Skip to main content

Dimise

V lůžkové péči je dimise běžně skloňované slovo a znamená „propuštění ze zdravotnického zařízení“. Od tohoto termínu je odvozeno adjektivum dimitovaný (tj. propuštěný) a sloveso dimitovat (tj. propustit).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix