Skip to main content

Dislokace

Dislokace znamená odchýlení se ze správného postavení. Většinou se využívá v traumatologii, kdy se hovoří o dislokovaných frakturách. Tím jsou myšleny zlomeniny, u kterých došlo k posunutí úlomků zlomených kostí.