Skip to main content

Disproporce

Disproporce znamená „neúměrnost“ nebo „nezachovávání poměru“. V medicíně se termín disproporce a disproporční využívá například k popisu některých vrozených vývojových vad spojených s abnormální velikostí určitých částí těla.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix