Skip to main content

DNA polymeráza

DNA polymeráza je extrémně důležitý enzym, který slouží ke zřetězování nukleotidů za vzniku molekuly DNA. Hlavní využití je při replikaci DNA, kdy podle již existujícího vzoru (templátu) vzniká  odpovídající kopie molekuly DNA. DNA polymeráz ve skutečnosti existuje více typů a některé jsou schopné provádět i opravy DNA.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix