Skip to main content

Dolor

Termín dolor znamená bolest. Jde o důležitý varovný mechanizmus našeho organizmu, který však může být přítomen u celé řady chorob. Bolest můžeme rozlišovat z více úhlů pohledu, například na akutní a chronickou. Více o farmakologické léčbě bolestivých stavů si můžete přečíst v příslušném textu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix