Skip to main content

Downův syndrom

Downův syndrom je vrozená geneticky podmíněná porucha, u které je ve většině případů způsobena trizomií 21. chromozomu. Syndrom má komplexní projevy, kterým dominuje mentální retardace. Více si můžete přečíst o Downově syndromu v příslušném textu.