Skip to main content

Ductus

Ductus (duktus) je odborné označení pro trubici, kanál nebo vývod. V medicíně je součástí názvů celé řady anatomických struktur. Příkladem je ductus deferens (chámovod), ductus cysticus (spojka mezi žlučníkem a žlučovodem), ductus lactiferi (mlékovod), ductus thoracicus (hlavní mízovod) a mnohé další. Zdrobnělinou od ductus je termín ductulus (kanálek) a adjektivem je termín duktální (související s kanálem, vývodem). Oba termíny jsou opět hojně používány v anatomii a v patologii.