Skip to main content

Dumping syndrom

Dumping syndrom je označení pro soubor příznaků, které se mohou objevit u jedince po operačním odstranění žaludku. Blíže se rozlišuje časný a pozdní dumping syndrom. Časný je způsoben náhlým přeplněním střeva potravou, pozdní souvisí s reaktivní hypoglykémií. Více informací o projevech a jejich řešení se dočtete v detailnějším textu o dumping syndromu.