Skip to main content

Duodenojejunostomie

Duodenojejunostomie znamená chirurgické vytvoření spojky mezi duodenem a jejunem. V podstatě se jedná o typ uměle vytvořené anastomozy.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix