Skip to main content

Duplexní

Duplexní znamená „dvojitý“. V medicíně často hovoříme o duplexní sonografii, což je kombinace ultrazvukového zobrazení tkání s dopplerovským zobrazením krevního toku. Duplexní sonografie se využívá při zobrazení krevních cév a srdce.