Skip to main content

Dýchací řetězec

Dýchací řetězec je sled reakcí probíhajících na vnitřní membráně mitochondrií, při kterém dochází činností oxidoreduktáz k přesunu elektronů a vodíkových iontů (ze sloučenin jako NADH a FADH2) a k vytvoření protonového gradientu na mitochondriální membráně. Tento gradient vytváří energii využitou na syntézu ATP (adenosintrifosfát). ATP je energeticky vysoce bohatá sloučenina, jejíž energie je používána k zajištění průběhu celé řady metabolických reakcí. Elektrony přenášené v dýchacím řetězci se nakonec dostávají na kyslík, který je pro buněčné dýchání nepostradatelný. Dýchací řetězec velmi úzce souvisí s citrátovým cyklem, neboť využívá sloučeninu NADH vznikající v rámci tohoto cyklu.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.