Skip to main content

Dynein

Termín dynein označuje celou skupinu proteinů, které mají úzký vztah k buněčnému cytoskeletu a dalším strukturám. Tyto proteiny jsou závislé na dodávkách energie z ATP a umožňují transport celé řady sloučenin uvnitř buňky. Kromě toho jsou důležité pro pohyb buněčných řasinek, bičíků a pro správnou funkci dělícího vřeténka.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix