Skip to main content

Dynein

Termín dynein označuje celou skupinu proteinů, které mají úzký vztah k buněčnému cytoskeletu a dalším strukturám. Tyto proteiny jsou závislé na dodávkách energie z ATP a umožňují transport celé řady sloučenin uvnitř buňky. Kromě toho jsou důležité pro pohyb buněčných řasinek, bičíků a pro správnou funkci dělícího vřeténka.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.