Skip to main content

Dysgerminom

Dysgerminom patří do skupiny tzv. zárodečných tumorů. Jde o nádor, který se může vyskytovat u obou pohlaví, zcela typicky je nicméně lokalizovaný u žen ve vaječníku. Chování nádoru bývá maligní, je nicméně dobře citlivý vůči chemoterapii i radioterapii. Více informací najdete v příslušném textu.