Skip to main content

Dysgeuzie

Dysgeuzie je odborný výraz pro poruchu chuti ve smyslu poruchy chuťového vnímání. Příčinou může být narušení funkce smyslových buněk, nervových vláken vedoucích vjemy do mozku, nebo přímo poškození CNS. Více informací najdete v textu o ztrátě chuti jakožto smyslu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix