Skip to main content

Dyskorie

Dyskorie znamená nepravidelný tvar oční zornice. Může se jednat o vrozenou vadu nebo o důsledek úrazu oční tkáně. Při nálezu dyskorie nejasné příčiny je nutné vyšetření očním lékařem. Podobným výrazem je anizokorie, zde jde však o asymetrii obou zornic.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix