Skip to main content

Echolálie

Echolálie je odborný výraz, který znamená specifickou poruchu řeči. Termín je využíván zejména v neurologii a psychiatrii, velmi často je totiž spojen s onemocněními mozku. Podstatou echolálie je bezmyšlenkovité opakování slov vyslovených jinou osobou.

Příčiny: Echolálie může být normální v dětském věku, kdy se objevuje v období vývoje řečových center uložených v mozku. Z neuropsychiatrických chorob se echolálie objevuje u některých forem schizofrenie, u autismu, u některých forem Tourettova syndromu a při Alzheimerově chorobě.


Projevy: Jedinec vykazující projevy echolálie opakuje zvuky, slova nebo věty vyřčené jinými osobami v okolí. Jde o bezmyšlenkovitý děj nekontrolovaný vůlí, dotyčný člověk slovům (nebo větám) vůbec nemusí rozumět.


Diagnostika: Echolálii lze určit na základě zmíněných projevů, v případě jejího nálezu je vhodné doplnit neurologické a psychiatrické vyšetření. Součástí vyšetřovacího postupu může být některá ze zobrazovacích metod mozkové tkáně (CT vyšetření, magnetická rezonance).


Terapie: Echolálii jakožto příznak neléčíme, k jejímu vymizení může dojít v rámci úspěšné terapie vyvolávajícího onemocnění, je-li ovšem taková léčba vůbec možná.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.