Skip to main content

Edukace

Edukace znamená výchovu a vzdělávání. Termín má i ve zdravotnictví řadu různých využití, stran interního lékařství se nejčastěji hovoří o edukaci diabetiků. Diabetická edukace zahrnuje informace o diabetu, doporučení režimových opatření (dieta, pohyb) a případně poučení o užívání léků nebo inzulinu (s nácvikem jeho aplikace). Pochopitelně lze o edukaci hovořit i při informování pacienta o kterémkoliv jiném onemocnění a přístupu k jeho terapii.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix