Skip to main content

Elektivní

Pojem elektivní můžeme přeložit jako „výběrový“. V medicíně se poměrně často používá v souvislosti s určitým diagnostickým nebo terapeutickým zákrokem, který má předem určený termín. Tím vyjadřujeme, že daný zákrok není neodkladný. Příkladem je elektivní chirurgický zákrok. Kromě toho se slovo elektivní používá v termínu elektivní mutismus, což je „výběrová“ porucha řeči, kdy daný člověk odmítá mluvit s určitou osobou, nebo nemluví v určitém prostředí. Elektivní mutismus se typicky objevuje u dětí.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix