Skip to main content

Eliquis

Eliquis [Elikvis] je moderním protisrážlivým lékem (lék na ředění krve), jehož účinnou složkou je sloučenina apixaban. Obliba tohoto léku postupně narůstá.

 

Princip: Apixaban poměrně silně a selektivně tlumí aktivitu srážlivého faktoru X. Tento faktor je důležitým bodem tzv. koagulační kaskády, což je soubor vzájemně se aktivujících bílkovin, které nakonec umožní vznik fibrinu (fibrin se váže na krevní destičky a vytváří krevní sraženiny). Útlum faktoru X významně narušuje koagulační systém a vznik sraženin.

 

 

Využití: Eliquis se využívá v situacích, kdy si přejeme omezit tvorbu krevních sraženin. Patří sem například léčba nemocných s fibrilací síní, kdy má Eliquis zabránit ischemické mozkové mrtvici, dále pak léčba plicní embolie, léčba již vzniklé hluboké žilní trombózy a prevence vzniku žilní trombózy u nemocných po operačních zákrocích (typicky operační zákroky na dolních končetinách jako je například implantace umělého kloubu).

 

 

Podávání: Eliquis smí být užíván pouze na doporučení předepisujícího lékaře. Lék se vyrábí ve formě tablet o síle 2.5 a 5 miligramů a běžná dávka u jinak zdravého dospělého je 5 miligramů 2x denně. V případě potřeby lze dávku zmenšit (například u pacientů s chronickým selháváním ledvin). Narozdíl například od Warfarinu není nutné měřit koncentraci léku v organizmu a nejsou nutná žádná dietní opatření.

 

 

Nevýhody: Podobně jako ostatní léky na ředění krve může Eliquis vyvolat krvácivý stav s rozvojem nežádoucího krvácení. Člověk užívající tento preparát by jistě měl dávat pozor na poranění a neprovozovat rizikové sporty a jiné činnosti.

 

 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.