Skip to main content

Embolizace

Termín embolizace může označit chorobný stav nebo terapeutický zákrok. Ve smyslu chorobného stavu znamená embolizace ucpání určité krevní cévy embolem (většinou jde o krevní sraženinu - trombus). Jako terapeutický zákrok znamená embolizace cílený uzávěr určité cévy prováděný na radiologickém pracovišti, což může pomoci u některých forem vnitřního krvácení nebo u některých forem maligních nádorů.