Skip to main content

Emfyzém

Emfyzém je termín, který znamená přítomnost plynu v tkáních. Emfyzém měkkých tkání je obvykle závažným stavem, který může souviset s narušením integrity trávicí trubice, nebo s infekcí tkáně bakteriemi produkujícími plyn. Speciální problematiku představuje emfyzém plic.

Emfyzém plic znamená „rozedma plic“. Jedná se o chronicky vznikající proces, který bývá součástí CHOPN. Jeho podstatou je poškození přepážek mezi alveoly, tyto přepážky začínají mizet, a to vede v plicní tkáni ke vzniku větších dutin vyplněných vzduchem. Dochází k výrazné ztrátě funkčního povrchu plic, klesá výměna dýchacích plynů, a proto je rozsáhlý emfyzém spojen s dušností. Více najdete v textu o rozedmě.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.