Skip to main content

Enantém

Enantém znamená viditelné postižení sliznic vyrážkou. Jedná se o pojem obdobný termínu exantém, ten se však týká postižení pokožky.