Skip to main content

Endometrium

Endometrium je odborné označení pro děložní sliznici, tj. nejvnitřnější část děložní stěny, která je v přímém kontaktu s děložní dutinou. Endometrium je kryto jednovrstevným cylindrickým epitelem a podstupuje periodické změny související s menstruačním cyklem. Během menstruace se odlučují povrchové vrstvy endometria (pars compacta) a jsou z těla vylučovány s menstruační krví, zatímco spodní vrstva (pars basalis) zůstává. V těhotenství má endometrium důležitou úlohy při uchycení oplozeného vajíčka a jeho výživu, což umožní vývoj lidského embrya.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix