Skip to main content

Endotel

Jako endotel označujeme jednovrstevný buněčný epitel, který vystýlá vnitřek krevních a lymfatických cév a vnitřek srdce (v srdci tvoří důležitou součást endokardu). Endotel nemá pouze mechanickou funkci, ale produkuje řadu sloučenin a podílí se mimo jiné na procesu srážení krve a na funkci imunitního systému.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix