Skip to main content

Endotracheální

Endotracheální znamená „týkající se vnitřku průdušnice (trachey)“. Poměrně často hovoříme o endotracheální intubaci, při které je trubice zasunuta právě do průdušnice.