Skip to main content

Enkefalin

Enkefaliny jsou látky charakteru peptidů, které jsou do značné míry podobné endorfinům. Enkefaliny se váží na opioidní receptory buněk a tím ovlivňují centrální nervovou soustavu včetně emocí a vnímání bolesti.