Skip to main content

Enkopréza

Enkopréza je odborný pojem značící neschopnost udržet stolici, což vyúsťuje v její inkontinenci. Speciální problematikou je enkopréza pro dětský věk, kdy rozlišujeme primární a sekundární enkoprézu. Primární znamená, že u dítěte se nevyvíjí schopnost udržet stolici, zatímco sekundární znamená, že došlo ke ztrátě již rozvinuté schopnosti udržení stolice. Obdobným termínem je výraz enuréza, který se týká neschopnosti udržet moč.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix