Skip to main content

Enoftalmus

Enoftalmus je situace, při které je oční bulbus vkleslý do očnice a oko je tedy poněkud „zapadlé“. Enoftalmus doprovází například některé poruchy inervace postiženého oka. Opakem je termín exoftalmus.