Skip to main content

Epidemiologie

Epidemiologie je specifický obor medicíny, který studuje faktory mající vliv na zdraví populace. Epidemiologie pracuje se statistickými údaji a navrhuje taková opatření, která mají za cíl omezit výskyt určitých nemocí v populaci. Historicky jsou hlavním cílem epidemiologie nakažlivé infekční choroby (tj. prevence vzniku epidemií), moderní epidemiologie se však zabývá i nemocemi neinfekčními.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix