Skip to main content

Epifyzeofraktura

Epifyzeofraktura je ortopedický termín, který označuje zlomeninu (frakturu) v místě kostní epifýzy, která postihuje růstovou ploténku. Narušení růstové ploténky v dětském věku nebo v dospívání může narušit růst postižené kosti.