Skip to main content

Epitel

Epitel je tkáň určená pro krytí různých povrchů a výstelky dutých orgánů. Epitelů existuje celá řada a mají různé funkce. Mezi formy epitelů patří například mezotel (vystýlá pleuru a peritoneum) a endotel (vystýlá vnitřek krevních cév). Epitely jsou typické velkým množstvím buněk s těsnějšími kontakty a malým podílem mezibuněčné hmoty. Epitely nemají zdaleka jen krycí funkce, v řadě případů bývají metabolicky aktivní.