Skip to main content

Epstein-Barrové virus

Epstein-Barrové virus (EBV) je virus způsobující řadu infekčních onemocnění od relativně banálních po velmi závažné. Poměrně častá je v našich zeměpisných šířkách infekční mononukleóza. Ze závažnějších chorob je EBV zodpovědný za rozvoj Hodgkinova lymfomu, Burkittova lymfomu, nasofaryngeálního karcinomu a vlasaté leukoplakie. Více informací najdete v textu o EBV infekcích.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix