Skip to main content

Erravia

Erravia je lék patřící do skupiny antiepileptik a jeho účinnou látkou je sloučenina topiramát.

 

Princip: Topiramát komplexním mechanizmem působí na mozek a receptory nervových buněk, pomáhá stabilizovat membrány neuronů a tím snižuje jejich dráždivost. Kromě toho ovlivňuje i mozkové neurotransmitery, což jsou zjednodušeně řečeno sloučeniny ovlivňující přenos nervových vzruchů mezi nervovými buňkami. Topiramát zejména posiluje vliv tlumivého neurotransmiteru GABA (kyselina gama-aminomáselná).

 

 

Využití: Erravia se využívá zejména k léčbě určitých forem epilepsie jako prevence opakování epileptických záchvatů. Někdy je podáván samostatně, jindy v kombinaci s jinými antiepileptiky.

 

 

Podávání: Dávkování preparátu Erravia se musí vždy řídit doporučením ošetřujícího lékaře, bez jehož vědomí nesmí být lék užíván. Je vyráběn ve formě tablet o síle 25-200 miligramů. Přesné dávkování záleží na stavu konkrétního pacienta a indikaci podávání, cílová běžná denní dávka dospělého člověka se většinou pohybuje mezi 100-200 miligramy.

 

 

Nevýhody: Erravia může ovlivňovat pozornost a působit tlumivě. Poměrně často způsobuje změnu chuti k jídlu (zvýšení, nebo snížení), svalovou slabost, motání hlavy, změny nálad, nervozitu, poruchy spánku, poruchy citlivosti a poruchy zraku (například dvojité vidění).