Skip to main content

Erytropoéza

Erytropoéza znamená proces tvorby erytrocytů, který u dospělých jedinců probíhá v kostní dřeni dlouhých kostí. Zralé erytrocyty vznikají z krvetvorných kmenových buněk a prochází řadou nezralých stádií, které označujeme jako erytroblasty. Během vývoje ztrácí krvinka jádro a po ukončení zrání je jako tzv. retikulocyt uvolněna do krevního oběhu.