Skip to main content

Etiologie

Pojem etiologie je v běžné medicínské praxi velmi často využíván a s trochou zjednodušení jej můžeme do češtiny přeložit jako „příčina“, „původ“ nebo „vyvolávající faktor“. Obvykle hovoříme o etiologii a etiologických faktorech jednotlivých chorob. Obvykle platí, že pochopení etiologie vzniku dané choroby je zásadní pro následné procesy diagnostické a zejména léčebné.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix